Linia de autobuz Gară – Auchan- cartier Săsar

Sprijină inițiativa de a înființa linia de autobuz Gară - Auchan - Cartier Săsar